O NÁS

LUXOR n.o. vznikla 1.8.2007. Poskytujeme rôzne všeobecne prospešné služby:

 

  • tvorba, rozvoj a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

 

Zakladateľmi neziskovej organizácie LUXOR sú:

 

  • Ing. Michal Džačovský, MBA
  • Ing. Mgr. Martin Džačovský

Napísali o nás

Reportáž o nás v TV REGION

Nová internetová televízia TV REGION prináša reportáž o nás a Detskom ihrisku LUXOR, ktorú si môžu pozrieť nižšie:

Oslava prvých narodenín rozšíreného detského ihriska LUXOR : http://www.tvregion.tv/sk/archiv/item/z-buriny-k-luxusnemu-ihrisku

Príprava ihriska pre psov : http://www.tvregion.tv/sk/archiv/item/aj-psy-budu-mat-mozno-svoje-ihrisko

Prvá reportáž o otvorení detského ihriska LUXOR : http://www.tvregion.tv/sk/archiv/item/ihrisko

reportáž z TV SEN

Detské ihrisko LUXOR


 

Nové detské športové  ihrisko si obľúbili malí Seničania aj deti z okolitých obcí

V senickej časti Nová Sotiná sprevádzkovali začiatkom letných prázdnin nové detské športové ihrisko. V premiérovej sezóne obstálo veľmi dobre.

SENICA. Voľne prístupné detské športové ihrisko  LUXOR  tvorí spolu s lavičkami na posedenie príjemné športovo-oddychové miesto pre mladé rodiny s deťmi. Pozostáva z preliezačkovej zostavy so šmýkačkou, hojdačiek, šplhacej steny, hojdacej lode a veže s kormidlom.  O jeho prevádzku sa stará  nezisková organizácia LUXOR.

Majú pohyb a nenudia sa

Ihrisko otvorili 7. júla tohto roku. Počas uplynulých prázdnin bolo pravidelne využívané. Je určené pre deti od troch do dvanástich rokov. „Vyhovuje mi, že ihrisko je oplotené,“ hovorí pani, ktorá sem chodieva so svojimi vnúčatami, „deti nemajú možnosť odbehnúť na cestu. Zároveň sem nechodia bicykle.“ Pochvaľovala si aj mamička s malými deťmi: „Množstvo hracích prvkov umožňuje, že sa tu dá stráviť dosť času, pričom deti majú pohyb a nenudia sa.“

Na ihrisko sa vzťahuje prevádzkový poriadok, ktorý je viditeľne umiestnený na vstupnej bráne.  Deti do troch rokov musia byť neustále pod dohľadom zodpovednej osoby, deti do dvanásť rokov v sprievode osoby staršej ako osemnásť rokov.

Herné územie v blízkosti bydliska

Podnetom ku vzniku ihriska bola skutočnosť, že v Senici vyrástla nová obytná štvrť. „V rámci jej územia sa nepočítalo s priestorom pre deti, ktorých je v novej časti mnoho. Tie sa nemali kde bezpečne hrať v blízkosti bydliska. Túto situáciu sme sa rozhodli zmeniť,“ vysvetlil Martin Džačovský, riaditeľ neziskovej organizácie  LUXOR,  ktorá realizovala výstavbu ihriska. „Naším cieľom okrem iného bolo zabezpečiť deťom a rodičom využitie voľného času a rozvíjanie fyzických a psychických zručností v bezpečnom a zdravom prostredí,“ dodá.

Plánujú hracie prvky pre staršie deti

S prázdninovou prevádzkou ihriska sú jeho realizátori spokojní. „Teší nás, že sa deti a rodičia radi na naše ihrisko vracajú. Návštevníci detského ihriska sú taktiež veľmi spokojní, pochvaľujú si rôznorodosť herných prvkov, čistotu a veľmi sa im páči, že sa areál uzamyká,“ hovorí Martin Džačovský.

Ihrisko sa stalo veľmi obľúbeným nielen pre deti zo Senice, ale aj z okolitých obcí Dojč, Kunov, Sobotište či Rovensko. Tie sem prichádzajú za zábavnými programami. ktoré pre ne pripravuje nezisková organizácia. ako napríklad jazdenie na poníkoch.

„Sme radi, že návštevníci dodržiavajú stanovené pravidlá, že sa na ihrisku nefajčí, nevodia tam zvieratá, čo nám pomáha pri jeho údržbe. Budúci rok pripravujeme rozšírenie ihriska o hracie prvky pre staršie deti,“ doloží na záver Martin Džačovský.

INGRID SOCHOROVÁ

Zdroj: http://zahorie.sme.sk/c/6047656/nove-ihrisko-si-deti-oblubili.html

Týždenník pre záhorie, číslo 35, ročník 11, str. 4


Deťom pre radosť

Teplý letný deň 6.  júla a nová atrakcia prilákali hŕbu detí na nové detské ihrisko Luxor, ktoré v krátkom čase vyrástlo na Sotinskej ulici pri odbočke na IBV Nová Sotina. Ide o súkromnú investíciu  Martina Džačovského, ktorý v spolupráci s Mestom Senica premenil zanedbaný zaburinený pozemok na ihrisko s krásnou zostavou pre deti. „Bývam v lokalite Nová Sotina  a ihrisko vzišlo ako  prirodzená  potreba pre naše deti. Aby sa nemuseli hrať na ceste a v inom pre ne nebezpečnom priestore, tak som sa  inšpiroval zostavou detského ihriska v prezidentskom paláci v Bratislave,“ vysvetlil M. Džačovský. Zaujímavá a v Senici jediná takáto zostava  spĺňa všetky potrebné predpisy pre bezpečné prostredie na hru detí, vytvára priestor na komunikáciu detí s rodičmi a už prvý deň naznačil, že bude dostatočne využívané. Súkromný investor vložil do atraktívnej zostavy 17 000 eur.  „Pozemok pod detským ihriskom Luxor je v majetku Mesta

Senica, ktoré na svoje náklady upravilo terén, vybudovalo chodník, osadilo 4 lavičky a vysadilo tuje, aby tvorili prirodzenú bariéru od cestnej komunikácie. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné ihrisko oplotiť. Všetky tieto práce si vyžiadali náklady 4 000 eur bez DPH,“ doplnil zástupca primátora Senice Peter Hutta. Prevádzkovateľom detského  ihriska je nezisková organizácia  Luxor. Ihrisko je  prístupné verejnosti bezplatne v stanovenom režime. Večer sa uzamyká, takisto v nepriaznivom počasí. O bezpečnosť detí

a údržbu sa stará prevádzkovateľ. Podľa slov Martina Džačovského by chcel v tejto časti mesta urobiť aj bezpečný priechod pre chodcov. V tejto súvislosti oslovil aj rôzne nadácie, aby na tento projekt prispeli.  Viera Barošková

Zdroj: Naša Senica, Jún – August 2011, číslo 6 – 8, strana 5

Povedali o nás

 

RNDr. Parízek (primátor mesta Senica):

Niektoré veci sú také, že aj občania sa chytili aktivity, konkrétne v Sotinej, pripravuje sa aj je už myslím ukončená výstavba ihriska, zajtra to budú otvárať, nie je to z rozpočtu mesta, mesto poskytlo pozemok a súkromný investor, s ktorým sme rokovali, sú to organizácie, ktoré boli oslovené, kúpili, zaplatili, postavili detské ihrisko, ešte si dohodli spôsob prevádzkovania, ktorý budú robiť oni, takéto aktivity sú, niektoré firmy majú možnosť 2% z daní, použili to, my sme sa účelovo dohodli a zároveň to je dobrý príklad, že aj v tých lokalitách, kde ľudia bývajú môžu si niečo urobiť pre seba, nie len stále čakať urobte mi, dajte mi, vyšli sme im v ústrety aj s prácou sme im pomohli aj v spolupráci s TS.

Mgr. Hutta (zástupca primátora mesta Senica):

Zajtra o 10,00 sa bude ihrisko otvárať.

Zdroj: Zápisnica napísaná na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 30. júna 2011 o 15,00 h vo veľkej zasadačke MsÚ, str. 50 a 51

Pre nepriazeň počasia bolo otvorenie odložené na 6. júla 2011.


MY Týždenník pre Záhorie

Zdroj: MY Týždenník pre záhorie, jún 2011.

 

Permanent link to this article: http://www.luxor-senica.sk/o-nas/