REALIZOVANÉ

HĽADÁME DOBROVOLNÍKOV

Hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní nám pomáhať pri aktivitách našej neziskovej organizácie, napr. organizovanie a realizácia podujatí pre deti, otváranie a zatváranie ihriska, kontrola hracích prvkov a pod., pretože naše podujatia sú pre návštevníkov zadarmo.

 

Projekty, ktoré sa nám podarilo splniť.

 • Súťaže pre deti,
 • Vystúpenie profesionálneho kúzelníka,
 • Novoročný ohňostroj,
 • Halloween na ihrisku LUXOR,
 • Skákací gladiátor,
 • Športový deň,
 • Mikulášky večer,
 • Jazdy na poníkoch,
 • Maľovanie na tvár,
 • Detské ihrisko LUXOR,
 • Združenie slovanskej vzájomnosti.

Súťaže pre deti

Pripravujeme na nami vybudovanom detskom ihrisku LUXOR pre deti súťaže ako skákanie vo vreci, chodenie na chodúľoch, malovanie, skladanie veľkého puzzle, chytanie rybičiek a pod. a po splnení určených súťaží, sú deti odmenené. Náš rekord je zatiaľ 150 v priebehu 2 hodín.

Vystúpenie profesionálneho kúzelníka

Vystúpil profesionálny kúzelník Peter Šesták v Dome kultúry v Senici, kde ukázal svoje umenie, zabavil deti a zapojil deti do svojho vystúpenia a deťom pomocníkom vyrobil z balónov zvieratko alebo iný predmet (motorku, meč, …). Bonusom bolo, že sa zabavili i rodičia. fotogaléria tu.

Novoročný ohňostroj

Usporiadali sme ohňostroj pre deti, ktorý sa počas svojich príprav zmenil na veľký 500 ranový ohňostroj so svetelnou fontánou a deti dostávali na začiatku prskavky. fotogaléria tu.

Halloween

Vyrezané dyňe ovládli detské ihrisko LUXOR, deti hľadali stratený poklad v tme a bola súťaž o najkrajšiu dyňu medzi dyňami, ktoré priniesli deti. fotogaléria tu.

Skákací gladiátor

Deti sa radi zabávajú na skákacích atrakciách a tak sme zakúpili skákací gladiátor pre deti.

Športový deň

Pre deti sa snažíme pravidelne organizovať športový deň, kde deti do 12 rokov majú úlohu absolvovať všetky pripravené aktivity (napr. preťahovanie lanom, skok v mechu, beh cez prekážky, kop na bránku, hod šipkami a pod.). Za absolvovanie všetkých úloh deti obdržia odmenu v podobe sladkostí a medaile.

Mikulášsky večer

Pre deti pravidelne pripravujeme stretnutie s Mikulášom, kde deti prednesú básničku a Mikuláš deti odmení.

Jazdy na poníkoch

Organizujeme pravidelné jazdy na dvoch poníkoch v blízkosti detského ihriska LUXOR.

6.7.2011    streda   10.00 – 12.00     jazda na poníkoch

3.8.2011    streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

10.8.2011    streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

17.8.2011    streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

24.8.2011    streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

14.9.2011     streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

21.9.2011     streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

28.9.2011     streda    16.00 – 18.00    jazda na poníkoch

Maľovanie na tvár

Deti na detskom ihrisku LUXOR sa môžu vo vopred stavenom čase nechať pomaľovať na tvár. Termín oznamujeme dopredu na tejto webovej stránke a na plote detského ihriska LUXOR.

fotogaléria z maľovania na tvár na našom facebook-u. klik tu

14.9.2011     streda     16.00 – 17.30     maľovanie na tvár

21.9.2011     streda     16.00 – 17.30     maľovanie na tvár

28.9.2011     streda     16.00 – 17.30     maľovanie na tvár

Detské ihrisko LUXOR

Stručná charakteristika projektu

V rámci projektu plánujeme postaviť v lokalite Nová Sotiná v Senici vonkajšie detské ihrisko pre deti do 12 rokov, pozostavajúce z preliezkovej zostavy so šmýkačkou, hojdačkami, šplhacej steny a detského kolotoča. Areál bude zabezpečený oplotením pre bezpečnosť detí.

Fotogaléria

nájdete ju tu.

Umiestnenie projektu

Senica v časti Nová Sotiná, vstup bude z ulice Rovenská (na mape nižšie zelený variant).

Obsah projektu

Preliezačky rôznych druhov, šmýkačky, hojdačky, kolotoč, lavičky, šplhacia stena a stánok s občerstvením (nápoje, zmrzlina).

Cieľová skupina projektu

Cieľom projektu je vybudovanie voľne prístupného detského športového ihriska. Detské športové ihrisko – LUXOR spolu s lavičkami na posedenie bude tvoriť príjemné športovo-oddychové miesto pre mladé rodiny s deťmi a bude zabezpečovať deťom a rodičom aktívne využitie voľného času, rozvíjanie fyzických a psychických zručností v bezpečnom a zdravom prostredí.

hojdačka a veža

Cieľ projektu

Našim cieľom je zabezpečiť deťom a rodičom využitie voľného času, rozvíjanie fyzických a psychických zručností v bezpečnom a zdravom prostredí.

Plánovaný časový harmonogram projektu

 • január – ferbruár 2011
  združenie finančných prostriedkov (vlastné zdroje, sponzorské dary)
 • marec 2011
  objednanie zariadenia
  prípravné práce, organizačno – technické zabezpečenie
 • apríĺ – jún 2011
  úprava terénu
  inštalácia zariadení dodávateľskou firmou
 • júl 2011
  slávnostné otvorenie a odovzdanie do užívania

Financovanie projektu

Nezisková organizácia LUXOR disponuje vlastnými finančnými prostriedkami a hľadá partnerov pre projekt Detské športové ihrisko – LUXOR.

mostík

Očakávané výsledky projektu

 • kvalitnejšie a bezpečnejšie vybavené ihrisko,
 • psychomotorický rozvoj detí,
 • zlepšenie medziľudských vzťahov,
 • skultúrnenie prostredia.

Prečo sme sa takto rozhodli?

V Senici vyrástla nová časť, kde sú 2 menšie bytovky a rodinné domy. V samotmonom projekte celého územia sa nepočítalo s priestorom pre deti, ktorých je v tejto novej časti mnoho a nemajú sa kde bezpečne hrať v blízkosti domova. Obdobná situácia je i vo vedľajšej o niečo staršej časti (Rovenská ulica), kde sa taktiež deti nemajú, kde hrať. Túto situáciu sme sa rozhodli zmeniť a nečakať na iných.

Zabudnuté veci na detskom ihrisku

Na detskom ihrisku LUXOR nachádzame Vaše zabudnuté veci. Môžete sa o ne prihlásiť na:

luxorsenica@gmail.com

V e-maily prosím čo najpresnejšie popíšte veci čo ste si zabudli, aby sme vedeli, že veci patria Vám.

Otváracie hodiny

1.apríla – 14. mája     8.00 – 19.00

15. máj – 15. septembra     8.00 – 20.00

16.septermba – 31. októbra     8.00 – 19.00

Združenie slovanskej vzájomnosti

Podporili sme výjazd Združenia slovanskej vzájomnosti v Kyjeve na 10. všeslovanskom zjazde.

Permanent link to this article: http://www.luxor-senica.sk/nase-projekty/realizovane/