PRIPRAVUJEME

HĽADÁME DOBROVOLNÍKOV

Hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní nám pomáhať pri aktivitách našej neziskovej organizácie, napr. organizovanie a realizácia podujatí pre deti, otváranie a zatváranie ihriska, kontrola hracích prvkov a pod.

 

Pripravujeme realizáciu viacerých projektov a budeme radi ak sa k nám pripojíte.

Aktivity pre deti na doma

Pripravujeme pre Vás sériu rôznych aktivít, ktoré môžete robiť so svojími deťmi v nepriaznivom počasí. Dúfame, že sa pripojíte k našej aktivite a zašlete nám i Vaše tipy, ako je možné tráviť čas s deťmi v nepriaznivom počasí (napr. rôzne vystrihovačky, diela z gaštanov).

viac…

Bezpečný priechod pre chodcov

Stručná  charakteristika

Kvalitné predformátované vodorovné dopravné značenie určené pre tie najfrekventovanejšie a kritické miesta.  Ide o trvalé termoplastické reflexné predformátované vodorovné dopravné značenie, ktoré svojimi rozmermi a funkčnými požiadavkami vyhovuje všetkým normám a je pripravené k priamej aplikácii na vozovku. Materiál je vyhotovený z vysoko odolnej uhľovodíkovej živice s obsahom sklenených perličiek, ktorá má 6x až 8x dlhšiu životnosť ako obvyklé vodorovné značenie.

 

Ktorý priechod pre chodcov?

Posledný priechod pre chodcov na hlavnej ceste v smere Senica – Myjava v meste Senica.

 

Prečo tento priechod pre chodcov?

Očakávame priechod detí cez hlavnú cestu na detské ihrisko, ktoré sme zrealizovali.

 

Cieľ projektu

Bezpečnejší priechod cez hlavnú cestu najmä pre deti, ktoré chodia cez ne denne do škôlky, školy, obchodu, na detské ihrisko a pod.

 

Hodnota projektu

Zavisí od mnohých aspektov. Pri kvalitnejších materiáloch použitých na realizáciu projektu sú odhadnuté náklady na jeden priechod pre chodcov s prácou 2.280,- EUR bez DPH. Tento projekt je možné pri menej kvalitných materiáloch /životnosť do 2 rokov/ realizovať za výrazne nižšiu cenu. V prípade, že sa vybierie viac finančných prostriedkov, necháme vybudovať ďalšie prvky, ktoré daný priechod urobia bezpečnejší (napr. radar, ktorý vodičov upozorní na rýchlosť, namalovať značku DETI na vozovku).

Financovanie

Pripravujeme žiadosti o granty od rôznych nadácií, súkromných spoločností a Trnavského samosprávneho kraja. Dofinancovanie projektu bude vykonané z vlastných zdrojov.

 

K realizáci projektu zabezpečujeme:

- súhlas správcu komunikácie (Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja),

- projekt dopravného značenia odsúhlasený Dopravným inšpektorátom a Obvodným úradom.

 

Doplnenie hracích prvkov pre detské ihrisko LUXOR

Plánujeme doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku LUXOR pre staršie deti (cca 8-12 rokov). Malo by ísť najmä o lanové hracie prvky alebo ako obrázok nižšie. HĽADÁME PARTNEROV PROJEKTU.

 

Detský ohňostroj

Pripravujeme podklady pre realizáciu detského ohňostroja (cca 7-9 minút), ktorý by sa mal konať pravidelne 1.1. alebo prvú sobotu v roku o 17. hodine, aby si ohňostroj mohli pozrieť deti s rodičmi. O možnostiach umiestnenia v meste Senica práve rokujeme.

 

Vypúšťanie thajských lampiónov

Pripravujeme podlady pre realizáciu hromadného vypúšťania thajských lampiónov v Senici v zimnom období. Ak by ste mali záujem sa s nami zapojiť do realizácie projektu, dajte nám vedieť.

Ako by to mohlo vyzerať? Aj tak ako je uvedené vo videu nižšie.

 

Permanent link to this article: http://www.luxor-senica.sk/nase-projekty/pripravujeme/