FINANCOVANIE

Nezisková organizácia LUXOR je financovaná svojími zakladateľmi a ďalej prostredníctvom:

 

  • sponzorských darov na č. účtu 2331133851/0200,

 

  • 2% zo zaplatenej danej (začiatkom roka 2012 nám i Vy môžete poslať 2% zo zaplatenej dane),

 

  • v súvislosti s rozšírením Destského športového ihriska – LUXOR prijímame i akúkoľvek materiálnu i nemateriálnu pomoc.

 

Prosíme, aby ste nás kontaktovali o Vašej pomoci, aby sme vedeli v akom rozsahu môžeme pripravovať náš projekt.

 

Finančné prostriedky, ktoré nezisková organizácia LUXOR získa, používa výlučne na svoju činnosť. Všetci, ktorí sa angažujú v neziskovej organizácii LUXOR vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne bez nároku na odmenu.

MÔŽETE NÁM POMÔCŤ I VY. VIAC NA TEL. Č. 0908 440 430.

Ďakujeme za všetky dary, percentá z Vašej dane či akúkoľvek pomoc.

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

riaditeľ neziskovej organizácie LUXOR

 

Podporili detské ihrisko LUXOR

Zriaďovatelia neziskovej organizácie LUXOR

UNIVERS, spol. s r. o. – hlavný partner

Relaxačné centrum na ul. Hviezdoslavova 316, Senica. Cviečenie na Slender stoloch, Roleticu, Dream healther, Lymfodrenáž, Parafango, Masážne kreslo, infračervená a parná sauna. Tel.: 034 / 651 80 45 Ďakujeme. web tu

Martin Džačovský s. r. o.

Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstov a zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva. Ďakujeme.

 

 

Mesto Senica

Mesto Senica s nami spolupracuje na projekte Detského športového ihriska – LUXOR, kde nám materiálne i nemateriálne výrazne pomáha. Ďakujeme.

 

 

 

 

SLOVAKIA PLAY, spol s. r. o.

Jeden z najväčších prevádzkovateľov výherných prístrojov na Slovensku. Ďakujeme.

 

DEVIS, s. r. o.

Vaše plány Vám zrealizuje od projektu po realizáciu na kľúč. Kontakt: DEVIS, s. r. o., V. P. Totha 30, 905 01 Senica alebo na webe. Ďakujeme.

 

MSA, spol. s r. o.

M S A, spol. s r. o. Vám spostredkuje výhodné poistenie od rôznych poisťovní.   Kontakt: M S A, spol. s r. o., J. Kráľa 737, 905 01 Senice – Božena Andelková, tel.: 0907 591 774   Ďakujeme.

 

MÄS-COM, a. s.

MÄS-COM, a. s. Areál RD Častkov Častkov 906 04   Ďakujeme.

 

 

ISPA, spol. s r. o.

Sieť billboardov po celom Slovensku. Ďakujeme.

 

Detské ihrisko LUXOR podporil

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.

Finančné prostriedky sú určené najmä na vytvorenie prírodnej bariéry medzi cestou a naším ihriskom. Ďakujeme.

Predstavenie donorov:

Tesco Stores SR, a.s.

Spoločnosť Tesco Stores, SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a vsúčasnosti prevádzkuje 87 obchodov /z toho 49 hypermarketov, 25 supermarketov, 8 Tesco Expres a 5 obchodných domov/ a 17 čerpacích staníc. So svojimi vyše 8300 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi to najlepšie a stať sa obchodom pre všetkých.

 

 

 

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.


 

 

Permanent link to this article: http://www.luxor-senica.sk/financovanie/